Samospráva

Veľký Štift – Podarí sa túto národnú kultúrnu pamiatku zachrániť ?

Pamiatka je navrhnuta ná ústrednú knižnicu a archív Slovenskej Akadémie Vied.

Veľký Štift na Vinohradníckej ulici je nepochybne jedným z najväčších historických objektov v meste. Táto rozsiahla a renesančná stavba bola pôvodne postavená ako rodinné sídlo rodiny Esterházyovcov. Počas svojej existencie slúžil tento objekt viacerým účelom. Vo Veľkom Štifte bola v minulosti ženská polepšovňa s textilnou výrobou, mestský sirotinec, ktorý v roku 1780 rozhodla zriadiť panovníčka Mária Terézia a vojenské učilište rakúsko-uhorskej armády. V súčasnosti má Veľký Štift viacero vlastníkov a z pôvodného honosného kaštieľa sa zachovalo už len niekoľko častí, ktoré sú využívané na rôzne obchodné a prevádzkové činnosti.  Zachovalé časti sú prevažne v zlom technickom stave a ďalej chátrajú.

Na architektonickom portáli www.archinfo.sk bol v decembri 2018 zverejnený zaujímavý architektonický návrh. Podľa pamiatkového zámeru je táto historická pamiatka navrhnutá ná ústrednú knižnicu a archív Slovenskej Akadémie Vied.

Z pôvodnej jazdeckej školy by sa mohla stať ústredna knižnica SAV, kde sa budú nachádzať knižné fondy spoločensko-vedných odborov. Okrem toho by v komplexe malo byť aj krátkodobé ubytovanie pre návštevníkov archívu. V západnom krídle je navrchovaná veľká prednášková sála a tak by navrhovaná architektonická štúdia umožňovala v objekte organizovať rôzne študijné a spoločenské udalosti. V severo-západnom krídle sú navrhnuté kancelárie a dalšie miestnosi pre personál. K západnému krídlu bude pristavená nová časť, kde by mala byť čítareň a detská knižnica.

Návrh nádvoria vytvára príjemný a otvorený spoločenský priestor.

Veľký Štift je stavba, ktorá si zaslúži ochranu a mala by sa zachovať pre budúce generácie a mesto. Realizácia tohto zámeru stojí a padá najmä na peniazoch. Rekonštrukcia by bola finančne náročná a objekt je v súčasnosti využívaný rôznymi subjektami.

Pre historickú kontinuitu a pamäť národa je dobré, ak sa čo najviac podobných stavieb podarí zachovať a adaptovať na nové využitie. Množstvo inšpirácie prichádza zo zahraničia, ale už aj na Slovensku máme niekoľko pozitívnych príkladov. Podarí sa zachrániť jednu z posledných národných kultúrnych pamiatok v Senci?

Viac o tomto projekte sa dočítate na stránke www.archinfo.sk

Zdroj
www.archinfo.skER Atelier

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button