Samospráva

Oprava cesty na Boldockej ulici je stále v nedohľadne.

Prečo nebola opravená celá cesta a kedy bude opravená aj druhá strana?

Na prelome apríla a mája 2018 bola opravovaná cesta na Boldockej ulici (cesta III/1043) a účelom stavebných prác bola pokládku nového asfaltového povrchu. Opravená bola však len jedna strana a tá viac poškodená v smere od Lídla na Récu bola ponechaná v pôvodnom zlom stave.

Prečo nebola opravená celá cesta a kedy bude opravená aj druhá strana?

Z vyjadrenia RCB a.s. (Regionálne cesty Bratislava) z roku 2018 na portáli odkaz pre starostu sa dočítame, že v neopravenej strane cesty je umiestnená splašková kanalizácia, ktorej vlastníkom je BVS a mesto Senec.

Kanalizácia je cudzie zariadenie v telese cesty do ktorého nemôže správca cesty zasahovať, Za prepady cesty a výškové nerovnosti kanalizačných šachiet zodpovedá ich vlastník, ktorý je povinný ich na svoje náklady odstrániť. Potom je možné opraviť druhú stranu cesty. Oľga Noskovičová, RCB,a.s

 

Netrvalo dlho a mesto Senec na portál Odkaz pre starostu napísalo, že mesto v tomto úseku nemá v majetku žiadnu kanalizáciu a ani nemá oprávnenie spravovať kanalizácie. Túto povinnosť má podľa mesta BVS. (Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.) Z toho vyplýva, že správca cesty opravil jednu stranu bez toho aby plánovanú rekonštrukciu odkomunikoval z vlastníkom kanalizácie a spoločne sa dohodli na kompletnej prerábke oboch jazdných pruhov.

Nasledovalo niekoľko mesačné posúvanie problému medzi BVS a RCB. Prestrelku ukončila Bratislavská vodárenská spoločnosť, ktorá sa 2.11.2018 vyjadrila, že v ceste nie je žiadna kanalizácia.

Dobrý deň, Vás podnet bol preverený a pod cestnou komunikáciou sa nenachádza verejný vodovod a ani verejná kanalizácia. Bude potrebné sa obrátiť na správcu ciest alebo príslušnú mestskú časť resp. obecný úrad. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

 

Po odpovedi spoločnosti BVS mesto Senec v danej veci odporúčalo kontaktovať Okresný úrad Senec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, aby v danej veci vydal potrebné rozhodnutia na úpravu povrchu vozovky buď majiteľom (BSK) alebo správcom komunikácie (Regionálne cesty Bratislava).

Portál odkaz pre starostu sa teda s týmto “podnetom” obrátil na Okresný úrad Senec – Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. S Okresným úradom prebehla krátka komunikácia, ale skončila s nejasným výsledkom.

Zaujímavá situácia sa odohrala 12. marca 2019 kedy sa na Boldockej ulici objavilo dopravné značenie upozorňujúce na práce na ceste. Okresný úrad mal začiatkom roka 2019 poslať výzvu na úpravu povrchu vozovky a zdalo, že sa konečne niečo deje.

V tomto prípade žiaľ išlo iba o opravu jedného búchajúceho poklopu kanalizácie a to konkrétne pred bytovkou na Boldockej ulici, ale aspoň už vedia, že tam nejakú tu kanalizáciu predca len majú.

Na zasadnutí MsZ dňa 16.2.2021sa poslanec mestského zastupiteľstva Zdenek Černay pýtal či sa v tejto veci ešte niečo robí a kedy sa bude cesta rekonštruovať. Mestský úrad Senec ihneď po MsZ opäť urgoval okresný úrad aby konal v danej záležitosti. Okresný úrad Senec sa vyjadril, že naďalej koná v zmysle zákona.

V predmetnej veci poklesu kanalizačných poklopov na Boldockej ceste v Senci Okresný úrad OCDPK naďalej koná v zmysle zákona a teda spoločnosti BVS a.s. bola udelená pokuta. Avšak tento spis je stále v priebehu riešenia a vec nie je ukončená a právoplatná. Ing. Diana Bezúrová Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií | Okresný úrad Senec

 

Už 39 mesiacov BVS aj napriek početným výzvam z MU Senec v predmetnej záležitosti nekoná. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. hovorí, že začlenením Infra Services sa ušetrí viac ako tri milióny eur a tie sa budú môcť použiť aj na opravy a modernizáciu vodárenskej infraštruktúry. BVS si od tohto procesu, okrem úspory sľubuje aj zvýšenie kvality a produktivity práce. Dúfajme, že sa nájdu financie aj pre Boldockú cestu, aj keď v Senci by modernizáciu vodárenskej infraštruktúry potrebovalo množstvo ďalších ulíc.

Zdroj a ilustračný obrázok: www.odkazprestarostu.sk

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button