SamosprávaSpoločnosťVOĽBY 2022

Kandidátne listiny sú podané

Medzi kandidátmi na poslancov je 28 žien a 42 mužov.

O post primátora v meste Senec sa v tomto volebnom období uchádzajú 4 kandidáti.

Andrea Palcová
Dušan Badinský
Peter Kmeť
Pavol Kvál

O pozíciu poslanca v Mestskom zastupiteľstve v Senci zabojuje 70 kandidátov.
Z kandidátov na poslancov je 28 žien a 42 mužov.

Na jeseň si budú voliči vo svojich samosprávach vyberať primátora, resp. starostu obce a poslancov mestských či obecných zastupiteľstiev. Zároveň budú voliť aj poslancov krajských zastupiteľstiev a predsedov samosprávnych krajov. Tento rok pristúpime k volebným urnám v sobotu 29. októbra 2022.

Volebné miestnosti vo volebných okrskoch na území mesta Senec

Volebný obvod č. 1

Volebný okrsok č. 1
Volebná miestnosť: Základná škola s VJM A.M.Szencziho
Námestie A. Molnára č. 2, Senec
Ulice: Vinohradnícka, Tehelná, Farské nám., Moyzesova, Krátka, Pivničná, Šafárikova, Pod
vinicami, Fraňa Kráľa.

Volebný okrsok č. 2
Volebná miestnosť: Základná škola s VJM A.M.Szencziho
Námestie A. Molnára č. 2, Senec
Ulice: Bratislavská č. 3-25 iba nepárne čísla, Mierové námestie.

Volebný okrsok č. 3
Volebná miestnosť: Základná škola s VJM A.M.Szencziho
Námestie A. Molnára č. 2, Senec
Ulice: Námestie 1. mája, Robotnícka.

Volebný okrsok č. 4
Volebná miestnosť: Materská škola
Kollárova ulica č. 23, Senec
Ulice: J.Jesenského, Trnavská, Turecká, Hollého.

Volebný okrsok č. 5
Volebná miestnosť: Materská škola
Kollárova ulica č. 23, Senec
Ulice: Kollárova, Hurbanova.

Volebný okrsok č. 6
Volebná miestnosť: Materská škola
m.č. Svätý Martin 3
Ulice: m.č. Svätý Martin

Volebný okrsok č. 7
Volebná miestnosť: Základná škola
Mlynská ul. č. 50, Senec
Ulice: Dúhová, Boldocká cesta, Rosná, Slnečná, Mlynská, Jasná, Kvetná, Vrbenského,
Fučíková, Hečková, Štefánikova.

Volebný okrsok č. 8
Volebná miestnosť: Spojená škola s VJM (Gymnázium maďarské)
Lichnerova ul. č. 71, Senec
Ulice: Vodná, Rybárska, Štúrova, SNP, Školská, Železničná, Šamorínska, Nitrianska.

Volebný obvod č. 2

Volebný okrsok č. 9
Volebná miestnosť: Materská škola
Kysucká 9, 903 01 Senec
Ulice: Žarnovova, Ľ. Fullu, Baničova, Jána Smreka, E.B.Lukáča, Záhradnícka,
Novomeského, Bratislavská č. 2-30 iba párne čísla a 27-75 iba nepárne čísla, Kalinčiakova,
Liptovská, M. Urbana, Pri striebornom jazere, Strieborné jazero.

Volebný okrsok č. 10
Volebná miestnosť: Stredná odborná škola automobilová a podnikania
Kysucká ul. 14, Senec
Ulice: Gagarinova, Zemplínska, Jánošíkova, Kysucká.

Volebný okrsok č. 11
Volebná miestnosť: Stredná odborná škola automobilová a podnikania
Kysucká ul. 14, Senec
Ulice: Žitavská, Považská, Inovecká, Pezinská, Oravská.

Volebný okrsok č. 12
Volebná miestnosť: Školský klub detí
Sokolská ul. súp. č. 4134, Senec
Ulice: Sokolská, A. Sládkoviča, Svätoplukova.

Volebný okrsok č. 13
Volebná miestnosť: Základná škola J.G. Tajovského
Tajovského ul. č. 1, Senec
Ulice: Bernolákova, Košická, Pribinova, J.G. Tajovského, Hviezdoslavova.

Volebný okrsok č. 14
Volebná miestnosť: Základná škola J.G.Tajovského
Tajovského ul. č. 1, Senec
Ulice: Priemyselná, B. Bartóka, Letná, Športová, Chalupkova, Fándlyho, Vajanského,
Mäsiarska, Lichnerova.

Volebný obvod č. 3

Volebný okrsok č. 15
Volebná miestnosť: Mestské kultúrne stredisko
Námestie 1. mája č. 2, Senec
Ulice: Čerešňová, Višňová, Gaštanová, Šípková, Trnková, Javorová, Morušová, Bazová,
Drienková, Marhuľová, Horný dvor, Diaľničná, Sadová, Strmá, Svätého Urbana, Škorcová,
Pri Štifte, A. Dubčeka, J. Csermáka, J. Farkasa, J. Murgaša, A. Hlinku, Mesačná.

Volebný okrsok č. 16
Volebná miestnosť: Mestské kultúrne stredisko (vchod z boku od Tureckého domu)
Námestie 1. mája č. 2, Senec
Ulice: Dlhá, Agátová, Lipová, Jesenná, Zimná, Jarná, Lúčna, Brezová, Orechová, Ulica pri
včelárikoch, Drozdia, Slávičia, Sovia, Vtáčia, Lastovičia, Holubia, Jastrabia, Vrabčia,
Škovránčia, Slnečné jazerá.

Volebný okrsok č. 17
Volebná miestnosť: Gymnázium Antona Bernoláka
Lichnerova č. 69, Senec
Ulice: Karasová, Ulica pri Čiernej vode, Ulica pri Búroši, Hany Zelinovej, Dobšinského,
Karola Šišku, Turnianska, Sereďská, Horná, Dolná, Okružná, Borovicová, Lesná, Smreková,
Borievková, Jedľová, Tulipánová, Muškátová, Ružová, Fialková, Poľná

Zdroj: Mesto Senec, mysenec, TASR

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button