Samospráva

Druhé rokovanie mestského zastupiteľstva v tomto roku prinieslo dôležité rozhodnutia

Poslanci schválili kúpu pozemkov pre výstavbu novej základnej školy a rozhodli sa pre rekonštrukciu budovy polikliniky

Na marcovom rokovaní mestského zastupiteľstva sa zišlo 18 poslancov, ktorí v kinosále Mestského kultúrneho strediska prerokovali 18 bodov programu. Na programe bolo viacero dôležitých bodov.

Po informatívnej správe o vykonaných kontrolách za obdobie január – február 2021 zobrali poslanci na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Senec. Azda najzaujímavejším zistením hlavnej kontrolórky po upozornení poslancov z OZ (Senec) Moje Mesto bolo, že mesto si od roku 2003 prenajímalo montážnu plošinu za cca 1400 euro mesačne. Vedenie mesta 18 rokov starú zmluvu o prenájme vypovedalo a vyhlásilo nové verejné obstarávanie.

Zasadnutie pokračovalo prerokovaním ďalších bodov programu, v ktorých sa vyhodnocovali a schvaľovali dotácie z rozpočtu mesta a koncepcia rozvoja športu a športovej infraštruktúry mesta Senec.

Mesto bude rekonštruovať budovu polikliniky
Poslanci jednohlasným hlasovaním rozhodli za rekonštrukciu budovy polikliniky. Primátor D. Badinský povedal, že z pozície mesta je ideálna rekonštrukcia existujúceho centra z dôvodu dobrej prístupnosti a mesto nebude musieť hľadať a kupovať nový pozemok.

Rekonštrukciu polikliniky mal vo svojom volebnom programe aj súčasný primátor Ing. Dušan Badinský ako prioritu č.1 Jeho zvizualizovanú predstavu si môžete pozrieť na stránke http://dusanbadinsky.sk

Poslanci schválili kúpu pozemkov pre výstavbu novej základnej školy za viac ako 1,5 milióna eur.
Odkúpením pozemkov vznikne ucelené územie vo vlastníctve mesta vo výmere 10929 štvorcových metrov. Pozemky sú strategické aj z toho dôvodu, že sa nachádzajú v lokalite, v ktorej blízkosti sa predpokladá rozvoj mesta do budúcnosti. Dohodnutá kúpna cena aj na základe znaleckého posudku bola stanovená vo výške 140 eura za štvorcový meter.

Na týchto pozemkoch by mala vyrásť nová škola

Voči výstavbe novej základnej školy mali niektorí obyvatelia Záhradníckej ulice výhrady. V petícii sa domáhali zrušenia zámeru výstavby základnej školy. Hlasovaním poslancov mestského zastupiteľstva dňa 16.02.2021nebolo petícii vyhovené. Vedenie mesta to odôvodnilo tým, že výstavba školy svojim významom prevyšuje nespokojnosť niekoľkých občanov.

Inzercia v mestských novinách Senčan bude lacnejšia
Poslanci schválili zníženie cien inzercie v mestských novinách Senčan o 25% do 31.12.2021

Modernizácia a rozšírenie telocvične základnej školy
V bode 15 poslanci schválili modernizáciu a rozšírenie telocvične základnej školy Mlynská. Predpokladané investičné náklady na modernizáciu sú 151 000 EUR Finančná spoluúčasť mesta bude vo výške 50% z celkových oprávnených nákladov.

Videozáznam z Mestského zastupiteľstva v Senci zo dňa 25.3.2021 si môžete pozrieť na stránke www.zastupitelstvo.sk

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button